محصولات ویژه

شیر کم چرب  کاله 1 لیتر

7,000 تومان

نکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتر

14,000 تومان

تخم مرغ کیلویی

10,400 تومان

نوشابه اسپرایت 1.5 لیتر

4,750 تومان

روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا ۱.۵

13,200 تومان

شیر کم چرب عالیس مقدار 1 لیتر

7,000 تومان

نوشابه قوطی پپسی خارجی

8,000 تومان

سس مایونز شیشه ای دلپذیر ۲۸۰ گرم

6,100 تومان

نکتار سیب سن ایچ 1 لیتر

12,000 تومان

تخم مرغ سیمرغ 9 عددی

10,470 تومان

نوشابه شاتوت عالیس 1.5 لیتر

4,750 تومان

روغن سرخ کردنی بهار ۱.۵

12,000 تومان

محبوب ترین محصولات

نکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتر

14,000 تومان

تخم مرغ کیلویی

10,400 تومان

نوشابه اسپرایت 1.5 لیتر

4,750 تومان

روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا ۱.۵

13,200 تومان

شیر کم چرب عالیس مقدار 1 لیتر

7,000 تومان

نوشابه قوطی پپسی خارجی

8,000 تومان

سس مایونز شیشه ای دلپذیر ۲۸۰ گرم

6,100 تومان

نکتار سیب سن ایچ 1 لیتر

12,000 تومان

تخم مرغ سیمرغ 9 عددی

10,470 تومان

نوشابه شاتوت عالیس 1.5 لیتر

4,750 تومان

روغن سرخ کردنی بهار ۱.۵

12,000 تومان

شیر نارگیل عالیس مقدار 1 لیتر

8,500 تومان